Declaratienummer vermelden

Wij zouden het bijzonder op prijsstellen als u bij uw betaling in de omschrijving/mededeling alleen het 13 cijferige declaratienummer zou willen vermelden.

Op deze manier kunnen wij uw betaling direct aan uw declaratie toewijzen. Dit voorkomt narigheid, zoals het (onterecht) uit handen geven van uw declaratie aan ons incassobureau!

Betalingen met bijvoorbeeld de omschrijving/mededeling “de beugel van Jan” , "vulling", “behandeling orthodontist” , "periodieke controle", "tandarts Jansen", "behandelmaand 3" of "declaratie Piet" kunnen door ons niet aan de juiste (uw!) declaraties worden toegewezen.