Uw verzekeraar / zorgverlener

Indien u (aanvullend)verzekerd bent voor orthodontie of andere tandheelkundige hulp en uw (zorg)verzekeraar is bij uw zorgverlener bekend, dan kunnen er zich, afhankelijk van wat uw zorgverlener met Netpoint heeft afgesproken, twee situaties voordoen. 

LET OP!

Rechtstreeks declareren door uw zorgverlener naar uw (zorg)verzekeraar via Netpoint is een SERVICE en geen RECHT!

Een papieren declaratie dient u dan ook zelf, indien voor u van toepassing, bij uw (zorg)verzekeraar in te dienen!


1. Uw declaratie is door Netpoint NIET bij uw (zorg)verzekeraar ingediend

Om reden dat uw zorgverlener een behandelrelatie heeft met u en niet met uw (zorg)verzekeraar ontvangt u van uw zorgverlener, met tussenkomst van Netpoint Factoring, een papieren declaratie.

Deze declaratie kunt u, als dit voor u van toepassing is, ter vergoeding indienen bij uw (zorg)verzekeraar.

De mogelijkheid bestaat dat uw zorgverzekeraar aangeeft dat de declaratie door Netpoint direct bij hen –voor vergoedingen buiten de Basisverzekering om- dient te worden ingediend. Aan deze stelling ligt echter geen wettelijke verplichting ten grondslag; een verzekeraar kan noch uw zorgverlener noch Netpoint hiertoe verplichten.2. Uw declaratie is door Netpoint WEL eerst ingediend bij uw (zorg)verzekeraar

Wij hebben in opdracht van uw zorgverlener, als service, uw declaratie voor tandheelkundige/orthodontische behandeling(en) eerst ter vergoeding aangeboden bij de (zorg)verzekeraar die bij uw zorgverlener bekend is.

Komt uw declaratie voor een (deel)vergoeding in aanmerking dan kunnen we te maken krijgen met:

a. Uw (zorg)verzekeraar keert de (deel)vergoeding uit aan Netpoint

U ontvangt een (rest)declaratie van Netpoint. De (deel)vergoeding van uw verzekeraar staat op de declaratie vermeld in de regel “Reeds voldaan door uw zorgverzekeraar”.

Het bedrag vermeld in "Totaal door u te voldoen", dient u, conform onze betalingsvoorwaarden, binnen 30 dagen aan Netpoint Factoring te voldoen.

Netpoint Factoring heeft geen inzicht in hoe uw vergoeding tot stand is gekomen, hiervoor dient u zich tot uw (zorg)verzekeraar te wenden. In de regel ontvangt u van uw verzekeraar enige tijd na onze declaratie een vergoedingsoverzicht/afrekenspecificatie.

Noot: Omdat Netpoint uw declaratie eerst bij uw verzekeraar heeft ingediend en wij hier meestal niet direct een terugkoppeling van ontvangen, is het mogelijk dat er een paar dagen verschil zit tussen de datum dat u deze declaratie ontvangt en onze declaratiedatum.

De betaaltermijn gaat dan ook pas in op het moment dat wij de terugkoppeling van de verzekeraar hebben ontvangen. Als vuistregel voor het verstrijken van onze betaaltermijn kan worden gebruikt: de dag dat u uw declaratie ontvangt plus 30 dagen.

 

Noot: Om een beter resultaat te krijgen of om een verkregen resultaat vast te houden, kan het voorkomen dat uw zorgverlener extra handelingen verricht en/of extra apparatuur plaatst.

De mogelijkheid bestaat dat uw (zorg)verzekeraar deze extra (be)handeling(en) en/of apparatuur, krachtens de voorwaarden van uw polis, NIET vergoedt. Het deel wat uw (zorg)verzekeraar niet vergoedt, zult u dan ZELF moeten voldoen.

b. Uw (zorg)verzekeraar keert het volledige declaratiebedrag uit aan Netpoint

U ontvangt geen declaratie van Netpoint. U ontvangt van uw (zorg)verzekeraar een overzicht met daarin de vermelding van het door Netpoint namens uw zorgverlener gedeclareerde bedrag en de vergoeding waar u krachtens uw polis recht op hebt.

Uw eventuele eigen risico en/of het bedrag waarvoor u niet verzekerd bent, wordt door uw (zorg)verzekeraar bij u in rekening gebracht.