Verhuisd?

Als u onlangs bent verhuisd, verzoeken wij u om uw adreswijziging zo spoedig mogelijk aan uw zorgverlener door te geven

Zo voorkomt u het niet ontvangen van uw declaratie(s).