Privacy verklaring

Waarom een reglement?
De aard van ons werk, het vervaardigen en innen van declaraties voor onze relaties, brengt met zich mee dat we met veel gegevens in aanraking komen. Van adresgegevens, praktijkgegevens tot gegevens die te maken hebben met de declaratie van een uitgevoerde verrichting(en) en/of behandeling door de zorgverlener. Gegevens die noodzakelijk zijn om voor de zorgverlener het declaratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Uiteraard moet men er vanuit kunnen gaan dat de gegevens alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. In dit privacyreglement kan men lezen hoe Netpoint hiermee omgaat.

Waarom?
Als factoringbedrijf verzorgen wij de financiƫle afhandeling van declaraties van uw zorgverlener. Dit maakt het noodzakelijk dat uw zorgverlener ons hiervoor alle relevante gegevens zendt die ons in staat stellen u, of uw zorgverzekeraar, een juiste gespecificeerde declaratie te zenden. Onze administratie houdt nauwlettend in de gaten of de vordering wordt voldaan of niet. Na betaling worden de gegevens, conform de wettelijke bewaartermijn, in ons archief opgeslagen.

Hoe?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), helpt de privacy van burgers te beschermen. U mag van ons verwachten dat wij gegevens behandelen met inachtneming van de artikelen genoemd in deze wet. Netpoint zal de gegevens alleen gebruiken voor het hierboven beschreven doel. Onze medewerkers hebben, middels een geheimhoudingsverklaring in hun arbeidsovereenkomst, ieder individueel getekend dat zij instaan voor het gesloten karakter van de hen onder ogen komende gegevens en dat zij deze niet naar buiten brengen. Daarom hebben wij onze werkwijze kenbaar gemaakt bij de Authoriteit Persoonsgegevens (AP) en hebben wij in dit kader voldaan aan onze meldingsverplichting conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze melding is onder nummer m1364874 opgenomen in de administratie van de AP.

Bewaren
De gegevens worden bewaard in onze automatiseringssystemen. De door ons toegepaste systemen zijn uiteraard op moderne wijze beveiligd.

Welke?
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan Netpoint Factoring B.V., Postbus 266, 5170 AG Kaatsheuvel.

Vragen?
Neem contact op als er naar aanleiding van dit privacy reglement nog vragen zijn.

Wijzigingen
Wijzigingen in dit Privacy Reglement worden op deze pagina gepubliceerd.