NZID

Ondanks ons verzoek om uw declaratie(s) binnen de betaaltermijn van 30 dagen te voldoen, bent u in gebreke gebleven. Ook onze herinnering en ingebrekestelling aan uw adres hebben u niet tot (volledige) betaling aangezet.

De in onze ingebrekestelling genoemde sanctie dat de declaratie, bij het achterwege blijven van uw betaling binnen de gestelde termijn, ter incasso zou worden aangeboden aan NZID B.V., is nu ten uitvoer gebracht. 

Voor verdere afhandeling van deze declaratie verzoeken wij u om contact op te nemen met NZID B.V.. 

Onderneem altijd actie. Rustig afwachten zorgt er alleen maar voor dat de kosten onnodig oplopen! 

NZID is te bereiken onder telefoonnummer (085) 016 16 16 of via de website www.nzid.nl.